Windmill Park KORAL TABAK

Expanding power production with an increase of 21 MW
Bon Kosecha Curaçao
Bon Kosecha Curaçao

NuCuraçao Windparken b.v. geeft donaties voor ondersteuning en passende opvang van kinderen en jongeren in verschillende woonwijken

Ook deze maand ontvangen een tiental stichtingen en instituten bijdragen en ondersteuning voor hun activiteiten op het gebied van de jeugdzorg, crisisopvang, naschoolse opvang en de uitvoering van de vakantieplannen voor schoolkinderen in de verschillende woonwijken met minder draagkrachtige gezinnen, totaal Naf. 135.000,--.

 

In de twee jaren sinds de opening van de twee windmolenparken is er ca. Naf. 300.000,- totaal aan bijdragen, subsidies en ondersteuning gegeven.

Het bedrijf is zich bewust dat de overheid niet overal kan inspringen met financiële hulp ter financiering van genoemde activiteiten. Wij hebben gemerkt dat de behoefte op het gebied van de jeugdzorg en de naschoolse opvang sterk zijn toegenomen uit de verschillende woonwijken met veelal een-ouder gezinnen.

Gelukkig zijn er veel stichtingen met vrijwilligers actief en die ook hun taken voor opvang en begeleiding van de jongeren en schoolgaande kinderen zeer serieus nemen.

Sinds de oprichting krijgt Stichting Yuda Yu Banda Bou een maandelijkse toelage voor naschoolse opvang in de wijk Tera Kora en omgeving.

Stichting Encelia voor crisisopvang van jonge kinderen van alle gezindten.

Fundashon Boso Kosecha voor opvang van kinderen uit gezinnen waar zij zonder steun en goede begeleiding in de verkeerde circuits terecht kunnen komen.

Verder voor bijdragen aan de uitvoering van vakantieplannen en hulp bij de aanschaf van nieuwe (school)kleding, schooltassen, ook jaarlijkse donaties aan Fundashon Amigunan di Cristo (vakantieplan voor 400 kinderen uit minderbedeelde gezinnen).

Stichting Gideon voor vakantieplan en schoolkleding voor pleegkinderen,

Fundashon Mayor di Kriansa hulp voor de aanschaf van uniformen, schoenen schooltassen. Casa Manita voor vakantieplan en aanleg van moestuin door de kinderen zelf met professionele begeleiding, een duurzaam project in de vakantie.

Siloam/Stichting Klein Jeruzalem voor de verzorging van zeer ernstig zieke kinderen.

Hospice Arco Cavent voor opvang en begeleiding van mensen in terminale fase van hun leven.

Percussion School van Pernel Saturnino voor 6 talentvolle studenten ter begeleiding naar een conservatorium.

Stg. Alpha & Omega, bijdrage voor Community Center in de wijken Groot Kwartier, Brievegat, Rancho waar hulp, opvang en activiteiten voor kinderen en jongeren wordt gegeven.

Wij weten dat er nog tal van stichtingen en organisaties zijn die zich belangeloos bezighouden met het geven van steun aan jongeren en ouderen, NuCuraçao Windparken, een samenwerking tussen Aspiravi (Belgie) en NuCapital Curaçao, sporen ook deze organisaties aan om hun verzoeken voor een bijdrage kenbaar te maken.

Curaçao, 28 juli 2015

Back To Top